LUISTELURATA

Rata sijaitsee Tohloppijärven jäällä Länsi-Tampereella kahden harjun välissä, joten tuuliset olosuhteet ovat radalla vähäisiä. Suojaisella järvellä ei ole virtauksia eikä veden pintaa säännöstellä juoksutuksilla, joten railoja syntyy isompiin vesistöihin verrattuna vähemmän.

Tohlopin luistelurata - Kartta

Rata kiertää järven ympäri mukaillen sen rantaviivoja. Näin auraamalla radan profiilista saadaan vaihteleva ja mukava luistella. Radan pituus on n. 3 kilometriä ja radalla on määritelty kiertosuunta, jotta luisteleminen on turvallista. Radan varrella on neljä erillistä lähtöpaikkaa, joissa on varattu penkit luistimien vaihtamiseen.